TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG EAKMAT
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Hòa Thắng, Tp. Buôn Ma Thuột.
Di dộng: 0914.22.52.07 - 0963.82.44.84
Điện thoại bàn / Fax: 0500 3 723 999 

Email: ducbayeakmat@gmail.com
website: giongcaytrongeakmat.vn

GỬI THÔNG TIN ĐẾN TTRUNG TÂM GIÔNG CÂY TRỒNG